Úvod do geodézie

Bodové polia

Výškové bodové pole

Rozdelenie:

 • Základné výškové bodové pole – ZVBP
 • Podrobné výškové bodové pole – PVBP

Základné výškové bodové pole – ZVBP

 • nivelačné siete (ŠNS) I. až IV. rádu
 • plošné nivelačné siete (PNS)
 • body štátnej nivelačnej siete Čítať viac

Tiažové bodové pole

Rozdelenie:

 • Základné tiažové bodové pole – ZTBP
 • Podrobné tiažové bodové pole – PTBP

Základné tiažové bodové pole – ZTBP

 • body s nameraným tiažovým zrýchlením v S-Gr 1971 a nadmorskou výškou
 • body štátnej gravimetrickej siete I. a II. rádu
 • oporné body štátnej gravimetrickej siete (ŠGS) Čítať viac

SKPOS

SKPOSSlovenský priestorový observačný systém (SKPOS) predstavuje nové aktívne geodetické základy.

Úvod:
Od roku 2004 sa začala budovať sieť SKPOS. ÚGKK SR v roku 2006 spustil službu na určovanie presnej priestorovej polohy v reálnom čase pomocou využívania globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) poskytuje geocentrické súradnice. Čítať viac

Polohové bodové pole

Rozdelenie:

 • Základné polohové bodové pole – ZPBP
 • Podrobné polohové bodové pole – PPBP

Základné polohové bodové pole – ZPBP

 • body štátnej trigonometrickej siete I – V rádu v S-JTSK
 • body štátnej astronomicko geodetickej siete (ŠAGS) v systéme S-JTSK a S42/83 Čítať viac

Bodové polia

Úlohou technickej geodézie je určiť priestorovú polohu bodu. Určenie polohy bodu sa rozdeľuje na:

 • polohové určenie bodov
 • výškové určenie bodov
 • priestorové určenie bodov

Bodové polia sa rozdeľujeme na:

Nové geodetické základy

Geodetické základyGeodetické základy sú na našom území postupne budované viac ako 140 rokov a sú sústavne zdokonaľované. Sú podkladom pre všetky druhy vedeckej, investičnej, rozhodovacej činnosti, pri ochrane životného prostredia, pre obranu štátu, pre poľnohospodárstvo, pre tvorbu máp, pre diaľkový prieskum Zeme, pre geografické informačné systémy. Čítať viac