Úvod do geodézie

Bodové polia

Geodetické systémy

Geodetický systém WGS-84
Geocentrický súradnicový systém ktorý je definovaný konštantami:

  • dĺžka hlavnej poloosi a = 6 378 137m
  • dĺžka vedľajšej poloosi b = 6 356 752,314m
  • uhlová rýchlosť rotácie zeme ω = 7 292 115*10-11 rad s-1 Čítať viac

Dĺžkové a uhlové miery

Úvod

K určeniu vzájomnej polohy jednotlivých bodov zemského povrchu je potrebné merať rôzne
fyzikálne veličiny. Najčastejšie sú to dĺžky, uhly, čas, teplota, tlak a pod. Tieto veličiny sa vyjadrujú
v merných jednotkách (dĺžkových, uhlových, plošných, fyzikálnych). Čítať viac