Úvod do geodézie

Geodézia

Signalizácia a stabilizácia

Signalizácia:

je to zvýraznenie, naznačenie polohy bodu. Na signalizáciu koncových bodov meračskej priamky do vzdialenosti 300m, ako aj bodov priamky sa najčastejšie používajú výtyčky. Pri meraní na väčšie vzdialenosti alebo v nerovnom teréne sa  pripevňuje na horný koniec výtyčky čierno-biela vlajka alebo sa použijú dlhšie výtyčky. Čítať viac

Úvod do geodézie

Geodézia

Geodetickými prácami zisťujeme už existujúce skutočnosti na zemi a vytvárame podklady a prostriedky pre projektovanie a uskutočňovanie zásahov človeka do prírody, ako aj šírenie poznatkov o zemi. Geodézia poučuje o prístrojoch, pomôckach, metódach, ktoré sa pri zobrazovaní používajú. Základnou úlohou geodézie je určovať a zobrazovať vzájomnú polohu predmetov na fyzickom povrchu alebo aj pod ním v podzemných priestoroch, či už sú to predmety prirodzené (hory, rieky jaskyne) a umelé (cesty, budovy, bane). Čítať viac