Úvod do geodézie

GNSS

Štruktúra GNSS

GNSS sa člení na tri segmenty:

  1. Vesmírny (Space segment),
  2. Riadiaci (Control segment),
  3. Používateľský (User segment).

Vesmírny segment:

  • tvoria ho aktívne družice GNSS,
  • počet družíc je minimálne 24,
  • doba obehu družice okolo zeme je 12 hodín,
  • 24 družíc je rozdelených na 6 dráh po 4 družiciach s inklináciou 55˚,
  • obežné dráhy sú vzájomne natočené o 60˚, Čítať viac

Súradnice GNSS

Globálne navigačné satelitné systémy (GNSS)

Pri práci s GNSS sa používa svetový geodetický systém WGS 84. Je to geocentrický súradnicový systém, ku ktorému sa vzťahujú nielen súradnice bodov na Zemi, ale aj súradnice družíc. Stred systému je v ťažisku Zeme. V systéme sa pracuje buď s geocentrickými súradnicami X,Y,Z, alebo s geodetickými (elipsoidickými polárnymi súradnicami) súradnicami B,L,H. Čítať viac

GNSS (GPS)

NAVSTAR GPS

NAVSTAR družica(NAVigation System for Timing And Ranging Global Position System)

GPS je navigačný systém na báze umelých družíc, ktorý poskytuje určovanie polohy, navigáciu a informácie o presnom čase.

Systém bol vyvinutý pre vojenské účely. Prvá družica bola vyslaná na obežnú dráhu v roku 1978. V roku 1981 bol systém čiastočne sprístupnený civilnému sektoru a od roku 1983 sa začal využívať aj v geodézií. Čítať viac