Úvod do geodézie

Teodolit

Úprava ďalekohľadu pred meraním

1, Zaostrenie nitkového kríža.

Hlavnou úlohou pri zameriavaní ďalekohľadom je nastavenie nitkového kríža. Aby nastavenie bolo ostré, spoľahlivé, jednoznačné a čo najpresnejšie, je treba, aby rysky nitkového kríža sa javili ostré, hladké a tmavo čierne, čiže ostré. Nitkový kríž sa zaostruje tak, že sa zamieri ďalekohľadom proti svetlému pozadiu (obloha, stena, papier) a pohybujeme krajnou šošovkou až kým rysky nebudú ostré a jasne viditeľné. Toto zaostrenie vyhovuje však len tomu pozorovateľovi, ktorý si nitkový kríž zaostril pre svoje oko. Každý pozorovateľ si musí nitkový kríž zaostriť pre svoje oko, pretože každý pozorovateľ vidí inak. Čítať viac

Teodolit

Teodolit je geodetický prístroj na presné meranie a vytyčovanie vodorovných a zvislých uhlov ľubovoľnej veľkosti. Okrem toho môžeme merať aj vzdialenosť.
Uplatnenie teodolitov je nielen v geodézií ale aj v astronómií, v stavebníctve, baníctve.

Princíp konštrukcie teodolitu:

3 zákl. časti:

  1. Podložka s 3 urovnávacími skrutkami
  2. Dolná pevná časť Limbus
  3. Horná otočná časť Alidáda Čítať viac