Úvod do geodézie

Mapové listy

Základným štátnym mapovým dielom sú mapové listy. Obsah mapových listov je všeobecne využiteľný. Mapové listy súvislo pokrývajú celé územie nášho územia. Majú jednotný klad, jednotný mapový kľúč (značky), jednotný súradnicový systém a výškový systém, sú systematicky očíslované/označené a majú zvyčajne jednotnú mierku.

Mierka 1:1 000 000 má rozmer 6°z.d. x 4°z.š., označuje sa M-33.
Mierka 1:500 000
Rozdelenie map. listu 1:1 000 000 na 2×2 pole má rozmer 3°z.d. x 2°z.š., označuje sa M-33-B.
Mierka 1:200 000
Rozdelenie map. listu 1:1 000 000 na 6×6 polí má rozmer 1°z.d. x 40‘z.š., označuje sa M-33-XVI.
Mierka 1:100 000
Rozdelenie map. listu 1:1 000 000 na 12×12 polí má rozmer 30‘z.d. x 20‘z.š., označuje sa M-33-56.
Mierka 1:50 000
Rozdelenie map. listu 1:100 000 na 2×2 pole má rozmer 15‘z.d. x 10‘z.š., označuje sa M-33-56-D.
Mierka 1:25 000
Rozdelenie map. listu 1:50 000 na 2×2 pole má rozmer 7‘30‘‘z.d. x 5‘z.š., označuje sa M-33-56-D-a.
Mierka 1:10 000
Rozdelenie map. listu 1:25 000 na 2×2 pole má rozmer 3‘45‘‘z.d. x 2‘30‘‘z.š., označuje sa M-33-56-D-a-i.
Mierka 1:5 000
Rozdelenie map. listu 1:100 000 na 16×16 polí má rozmer 1’52,5‘‘z.d. x 1‘15‘‘z.š., označuje sa M-33-56-(212).

Mapové listy sa označujú slovne, číselne a kombinované.

Mapový list obsahuje mimorámové údaje o:

  • spôsobe vyhotovenia mapy
  • presnosti mapovania
  • podkladoch
  • metódach
  • správnych hraniciach

Dnešné mapy majú mapové pole plne zaplnené kresbou. V minulosti mapa zobrazovala len jedno katastrálne územie alebo obec.

Mapové listy môžu byť ohraničené:

  • rovnobežkami
  • zemepisnými súradnicami (poludníky, rovnobežky)

Rovnobežkami:
Rovnobežkami
Zemepisnými súradnicami:
Zemepisnými súradnicami

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


šesť × = 48

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>