Úvod do geodézie

Meranie polygónov

V polygónovom ťahu (PŤ) sa meria vodorovná dĺžka a vrcholové ľavostranné uhly. Polygón sa zväčša pripája na body, ktorých súradnice boli určené pomocou GNSS a následne sa zhusťujú pomocou PŤ. Na meranie sa používajú elektronické teodolity ktoré dokážu merať vodorovnú dĺžku. Dĺžky PŤ meriame vždy 2 krát (nezávisle), do výpočtu zadávame priemer. Vrcholové ľavostranné uhly meriame čo najpresnejšie, v dvoch polohách v 1 alebo viac skupinách.

Samostatné polygónové body volíme tak:

  • aby boli vhodne rozmiestnené na meranie polohopisu,
  • aby bola viditeľnosť medzi susednými bodmi polygónu.

Ak nám to možnosti a tvar terénu dovolia body volíme tak:

  • Aby viditeľnosť bodov bola 60-400m výnimočne do 1500m.
  • Dĺžky strán majú byť približne rovnako dlhé, po krátkej strane nesmie nasledovať dlhá strana.
  • Uhly majú byť čo najpresnejšie k priamym.

Na presnosť určenia polohy polygónových bodov majú vplyv:

  • Presnosť súr. bodov, na ktoré pripájame a orientujeme polygón.
  • Správnosť orientačných uhlov na začiatku a konci polygónu.
  • Chyby pri meraní vrcholových uhlov a chyby pri meraní dĺžok polygónových strán.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


− tri = 2

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>