Úvod do geodézie

Meranie vodorovných uhlov

Meranie uhlov patrí medzi základné meračské úkony a vykonáva sa teodolitom. Teodolitom môžeme merať vodorovné (horizontálne) a zvislé (vertikálne) uhly.

Vodorovný uhol možno definovať ako rozdiel dvoch smerov {smerníkov). Vodorovné smery meriame na vodorovnom kruhu.
Metódy merania vodorovných uhlov:

 • Meranie v radoch a skupinách
 • Meranie repetíciou – násobením
 • Meranie v laboratórnych jednotkách

Meranie v radoch a skupinách

Postup:

 • Po urovnaní stroja (centrácii a horizontácii) navoľno niekoľkokrát otočíme teodolit okolo vlastnej osi a znovu skontrolujeme horizontáciu a centráciu
 • Zacielime na výchozí smer
  1. teodolity na posun – najprv zacielime a potom nastavíme čítanie blízke nule
  2. repetičné teodolity – najprv nastavíme nulové čítanie a potom zacielime na výchozí bod
 • Postupne cielime na ostatné body osnovy smerov v smere chodu hodinových ručičiek v prvej polohe ďalekohľadu. Odčítané hodnoty zapíšeme do zápisníka. Po odmeraní bodov zacielime opäť na prvý bod tzv. uzáver
 • Ďalekohľad dáme do druhej polohy a postupujeme opačne

Prvá poloha merania je vtedy, ak v smere cielenia sa výškový kruh nachádza na ľavej strane.

Spôsob opravy chyby z merania – celkovú chybu uzáver podelíme počtom meraných smerov a výsledok pripočítame ku každému redukovanému uhlu.

Oprava = má byť – je

Meranie repetíciou – násobením

Postup:

Stroj postavíme na statív, zhorizontujeme a zcentrujeme, otočíme stroj okolo vlastnej osi a skontrolujeme horizontáciu a centráciu. Meranie vykonávame tak, že najskôr nastavíme nulové čítanie a zacielime na výchozí bod. Horizontálny kruh upevníme o limbus a zacielime na druhý bod. Odčítame a hodnotu zapíšeme, horizontálny kruh odistíme od limbusu a znovu zacielime na výchozí bod. Horizontálny kruh upevníme postupujeme rovnako. Opakujeme 4 – 5 krát. Posledné meranie odčítame a zapíšeme do zápisníka.
Meranie repetíciou – násobením

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


8 − päť =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>