Úvod do geodézie

Náhradné plochy zeme

Pre potreby geodézie a kartografie je potrebné poznať tvar a rozmery zeme. Pri formovaní povrchu zeme pôsobí odstredivá a dostredivá sila – ich výslednicou je gravitačná sila.

Náhradné telesá zeme:

  1. Geoid
  2. Rotačný elipsoid
  3. Referenčná guľa (r = 6378km)
  4. Rovina (700km2 – štvorec 27km x 27km, kružnica r = 15,5km)

1. Geoid
Zvlnená hladinová plocha predĺžená popod kontinenty v každom svojom bode je kolmá na smer zemskej tiaže. jej zvlnenie je ±50m. Prechádza nulovým výškovým bodom. Na určenie tvaru geoidu sa vykonávajú geodetické, astronomické, a gravimetrické merania a dnes aj prostredníctvom družíc. Nedá sa matematicky definovať.

2. Rotačný elipsoid
Vzniká rotáciou elipsy okolo krátkej poloosi. Na výpočty sa používajú Besselov a Krasovského elipsoid. Pre geodetické práce malého rozsahu sa aproximuje zemský povrch guľou. Polomer zeme je R = 6378 km.

3. Referenčná guľa
Je jednoduchšie teleso ako elipsoid, pre výpočet má rovnaké zakrivenie v každom bode R = 6378.

4. Rovina
Územie do 700km2 – štvorec 27km x 27km, kruh r = 15,5km.

Pri tvorbe sa všetky objekty mapy zmenšujú. Objekty ktoré chceme mať v mape sa musia zmenšiť v určitej mierke a musíme ich zgeneralizovať. Mapa obsahuje mierku, mapový rám, výškopis, polohopis, a popis.

V polohopise sú umiestnené objekty pevne spojené so zemským povrchom vo vodorovnom smere.

Vo výškopise sú výškové pomery terénu zeme, to je výškové rozčlenenie krajiny.
Môže sa znázorniť vrstevnicami, šráfami, kótami, tieňovaním, farebným odstupňovaním výšok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


osem + 3 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>