Úvod do geodézie

Náuka o teréne

Geomorfológia:
Vedný odbor ktorý sa zaoberá terénnym reliéfom z rôznych hľadísk. Dáva podklady na ochranu životného prostredia, využíva poznatky z astronómie, …

Terén:
Je to časť zemského povrchu, ktorý vznikol prírodnými silami alebo umelo so všetkými objektmi (stavebné objekty, komunikácie, vodstvo, porasty).

Terénny reliéf:
Je to časť zemského povrchu vytvorený prírodnými silami alebo umelo bez objektov a javov.

Na tvorbe terénneho reliéfu sa podieľajú:

  • vnútorné sily (endogénne) – gravitácia, sopečná činnosť, zemetrasenia
  • vonkajšie sily (exogénne) – človek, živé organizmy, vietor, voda, slnko, mráz, gravitácia

Vnútorné sily (endogénne):
Vplyvom vnútorných síl sa formujú dna oceánov. Ťažké hmoty klesajú a ľahšie stúpajú. Sú to veľmi pomalé pohyby zemskej kôry vo zvislom smere.

Vonkajšie sily (exogénne):
Prejavujú sa rozrušovaním, zvetrávaním, odnášaním, usadzovaním, obrusovaním. Najvýznamnejšie vonkajšie činitele sú voda, tepelné zmeny a organizmy.

Činnosť človeka:
Vplyv človeka na zmenu terénneho reliéfu stále narastá. Prejavuje sa vytváraním umelých terénnych tvarov( hrádze, terasy, výkopy, …) v poľnohospodárskych a priemyselných oblastiach.

Poľnohospodárstvo: obrábanie pôdy, vodné nádrže
Priemysel: hlbinné bane, povrchové lomy

Činnosť vetra:
Činnosť vetra je tvorivá a rušivá. Vietor odnáša uvoľnené čiastočky hornín, ktoré narážajú na povrch skál a to ich obrusuje a vyhladzuje. Miesta s nedostatkom zrážok vznikajú duny, ktoré vietor posúva v smere vetra.

Činnosť vody:

  • plynné, pevné aj tekuté skupenstvo
  • obsahuje množstvo solí, ktoré pôsobia na rozpad hornín
  • vniká do puklín skál a pri mraze zväčšuje svoj objem čím sa tvoria v skalách väčšie pukliny
  • v puklinách sa usádzajú semená rastlín

Tečúca voda vymieľa po dažďoch zvetrané horniny, vymýva podložie a narušuje horniny.

Stekajúca voda splavuje materiál, ktorý sa ukladá v údoliach a tak vytvára prekážky v odtokovej dráhe.

Presakujúca voda vytvára podzemné krasové útvary ako napríklad vápenec a kamenná soľ.

Činnosť slnka:
Slnkom sa horniny otepľujú, nerovnomerne sa rozpadávajú a vznikajú tak trhliny, pukliny a ryhy do ktorých napadá dážď.

Činnosť gravitácie:
Zapríčiňuje postupné znižovanie vyvýšených tvarov. Na strmých úbočiach sa uskutočňuje gravitačný posun hornín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


štyri − 2 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>