Úvod do geodézie

Ortogonálna metóda

Metóda pravouhlých súradníc. Pri tejto metóde je poloha bodu určená staničením a kolmicou.

Základné informácie:

Znamienko + alebo – udáva polohu bodu voči priamke.

  • Na pravo +
  • Na ľavo –

Kolmicu do dvoch metrov vytyčujeme od oka. Kolmice 2m-30m vytyčujeme pomocou špecialne upravenými hranolovými pomôckami. Kolmice nad 30m vytyčujeme teodolitom.

Pomôcky: päťboký hranol, výtyčky, pásmo, meračské klince, olovnica.

Postup merania:

Stabilizujeme a signalizujeme počiatočný bod a koncový bod priamky. Pomocou pentagonu sledujeme obraz výtyčiek počiatočného a koncového meračského bodu. Sledujem obraz výtyčiek a pohybujem sa až kým nebude obraz výtyčiek stotožnený nad sebou. Ak je obraz stotožnení znamená to, že som na meračskej priamke.

V druhom kroku sa pohybujem v smere meračskej priamky sledujem obraz výtyčiek v pentagone a ak sú všetky 3 výtyčky nad sebou (počiatočný, koncový a podrobný bod). Spustím olovnicu a vytýčim pätu kolmice. Staničenie je hodnota od počiatku meračskej priamky po príslušnú kolmicu podrobného bodu. A kolmica je vzdialenosť od päty kolmice po bod.

Náčrt merania pomocou ortogonálnej metódy: Ortogonálna metóda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


7 + osem =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>