Úvod do geodézie

Podrobné meranie

Zisťovanie a záznam informácií (s následným spracovaním) o polohe a výške predmetov merania a vyšetrenia na zemskom povrchu, pod ním a nad ním.

Predmety vyšetrovania pre mapy veľkých mierok (M < 5 000)

 • Čísla bodov bodového poľa
 • Parcelné čísla
 • Popisné a evidenčné čísla
 • Miestne mená
 • Druhy pozemkov
 • Výškový a polohový systém
 • Označenie mapy
 • Mierka
 • Názov organizácie
 • Označenie susedných listov
 • Rok mapovania

Predmety merania pre mapy veľkých mierok

 • Body bodových polí
 • Hranice všetkého druhu
 • Stavebné objekty
 • Dopravná sieť a zariadenia
 • Inžinierske siete a ich zariadenia
 • Vodstvo a vodohospodárske zariadenia
 • Ťažobné zariadenia
 • Charakteristické body terénneho reliéfu

Výsledok podrobného merania

 • Grafický výstup
  • meračský náčrt
  • mapa (polohopisný príp. výškopisný plán)
 • Číselný výstup
  • zápisník
  • zoznam súradníc a výšok podrobných bodov
  • geodetické údaje
 • Graficko – číselný výstup
 • Báza údajov ZMVM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 1 = jeden

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>