Úvod do geodézie

Polygónové ťahy – budovanie bodov PPBP

Polygón je mnohouholník v ktorom sa merajú ľavostranné vrcholové uhly a vodorovné dĺžky. Metóda polygónových ťahov je univerzálna pretože sa dá použiť v intraviláne aj v extraviláne, v banskom meračstve, …
Pre jednotlivé polygónové ťahy platia technické predpisy: geometrické parametre (tvar, dĺžka, počet vrcholov, súčet dĺžok). – Sú to tabuľkované hodnoty.

Podľa tvaru sa delia na:

  • otvorené
  • uzavreté

Podľa dĺžky strán sa delia na polygóny s:

  • krátkymi stranami 50m – 300m
  • dlhými stranami 300m – 1500m

Podľa pripojenia sa delia na:

  • hlavné
  • vedľajšie

Hlavné polygónové ťahy

Pripájajú na body, ktoré sú rádovo nižšie. Podrobné body polohového pola (PBPP) 1. triedy presnosti sa pripájajú na body základného polohového bodového pola (ŠTS 1. – 5. rád) a ich pridružené body.

Pre body 2. – 4. triedy presnosti sa pripájajú na body ŠTS alebo na body PBPP aspoň o triedu presnosti nižšie.

Vedľajšie polygónové ťahy

Nemerajú sa s nimi body PBPP 1. triedy presnosti pričom sa pripája na body rovnakej alebo vyššej triedy presnosti ktoré sú určené hlavnými polygónovými ťahmi.

Meranie

Používa sekundový teodolit. Je potrebné presne centrovať, horizontovať, presne cieliť. Meria sa v radoch a skupinách a dĺžky sa merajú 2 krát tam, 2 krát späť.

Rozdelenie polygónov:

Jednostranne pripojenýZauzlenýVoľnýVoľný uzavretýVloženýUzavretýObojstranne pripojenýmNepriamo pripojeným

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


sedem × 5 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>