Úvod do geodézie

Prednášky

Geodetická astronomie a kosmická geodézie II - Radovan Machotka, Jan Fixel
Globálna geodézia II. - Doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Globálne navigačné systémy - Ing. Peter Pisca, PhD.
Teorie chyb a vyrovnávací počet II - Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
Inžinierska geodézia I. - Jiří Bureš, Otakar Švábenský, Alexej Vitula
Fotogrametria, modul 01 - Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.