Úvod do geodézie

Rozdelenie polygónov

Polygóny rozdeľujeme podľa rôznych hľadísk:

Druhy polygonovPodľa geometrického tvaru delíme polygóny na uzavreté a otvorené. Uzavreté polygóny majú tvar podľa obrázka , používajú sa len na osobitné účely. Otvorené polygóny majú v praxi najširšie uplatnenie.

Podľa vzťahu polygónov k polohovému bodovému poľu rozoznávame polygóny polohovo a smerovo pripojené a polygóny pripojené len polohovo. Pripojené polygóny umožňujú vytvoriť vzájomne spätú polygónovú sieť, ktorú vkladáme do siete trigonometrických bodov. Polygóny bez pripojenia a orientácie volíme pri úlohách miestneho významu. Nie sú žiadnym spôsobom viazané na súradnicový systém, alebo sa naň pripoja dodatočne. Súradnice polygónových bodov vtedy vypočítame v ľubovoľne zvolenom a orientovanom súradnicovom systéme.

Podľa spôsobu pripojenia polygónu na súradnicový systém rozoznávame:

  • Obojstranne pripojený a orientovaný polygón, začína a končí na polohovo určenom bode. Na koncových bodoch polygónu meriame pripojovacie (orientačné) uhly na body, u ktorých poznáme súradnice alebo pripojovacie smerníky.
  • Jednostranne pripojený a orientovaný polygón, je pripojený a orientovaný len na počiatočnom bode.
  • Nepriamo pripojený polygón, nemá odmeraný pripojovací uhol a dĺžku na počiatočný (koncový) súradnicovo známy bod, ktorý je z hľadiska merania neprístupný (veža kostola, továrenský komín a pod.). Na pripojenie odmeriame osobitný pripojovací obrazec.
  • Vložený polygón začína a končí na polohovo určených bodoch a nemá uhlové pripojenie.
  • Zauzlené polygóny sa skladajú z troch a viac polygónov, ktoré sa stretajú v uzlovom bode.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 4 = osem

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>