Úvod do geodézie

SKPOS

SKPOSSlovenský priestorový observačný systém (SKPOS) predstavuje nové aktívne geodetické základy.

Úvod:
Od roku 2004 sa začala budovať sieť SKPOS. ÚGKK SR v roku 2006 spustil službu na určovanie presnej priestorovej polohy v reálnom čase pomocou využívania globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) poskytuje geocentrické súradnice.

Systém referenčných staníc s prístrojmi GPS prijímajú z GPS družíc signály, ktoré sa odosielajú do Národného servisného centra (NSC) kde je určovaná poloha referenčných staníc v jednotnom priestorovom referenčnom systéme ESRS.

Národné servisné centrum:

  • registruje nových užívateľov systému SKPOS (cez internet)
  • uschováva údaje
  • riadi a monitoruje referenčné stanice

ESRS spája:

  • Európsky terestický referenčný systém 1989 (ETRS 1989)
  • Európsky vertikálny referenčný systém 2000 (EVRS 2000)

Európsky terestický referenčný systém 1989 (ETRS 1989)
Systém je definovaný ako geocentrický s konvenčnou Greenwich orientáciou. Jednotky dĺžky, hmotnosti a času sú uvedené v metroch, kilogramoch a sekundách. pohybuje spolu so stabilnou časťou Eurázijskej tektonickej litosférickej platne.

Európsky vertikálny referenčný systém 2000 (EVRS 2000)
Výškový referenčný systém je charakterizovaný hodnotami Normal null.

Prostredníctvom SKPOS sa určuje poloha objektov a javov v rôznych presnostiach a v rôznych geodetických referenčných systémoch ktoré za pomoci transformačných vzťahov prevedú ako napr. S-JTSK a Bpv.

Na území Slovenskej Republiky je cca. 23 bodov/referenčných staníc ktoré sú navzájom vzdialené 50-70 km.

Stanice sú umiestnené na:

  • strechách budov
  • katastrálnych úradoch

Môžu byť aj stabilizované geodetickou značkou na pilieri chránené v PVC rúrke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


6 + deväť =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>