Úvod do geodézie

Skúšky a rektifikácia

Pri meraní uhlov teodolitom sa získajú správne výsledky len vtedy, keď osi teodolitu majú správnu vzájomnú geometrickú polohu. Osové a iné podmienky správnosti teodolitu treba zisťovať preskúšaním prístroja a podľa výsledku potom opraviť. Malé chyby po rektifikácii sa môžu odstrániť vhodnou úpravou postupu merania.

Osové chyby, ich zisťovanie a rektifikácia

Na každom teodolite rozoznávame 4 osi.

  • vertikálnu (os alidády) čiže hlavnú os teodolitu (V)
  • horizontálnu čiže otočnú os ďalekoľadu (H)
  • zámernú os ďalekohľadu (Z)
  • os najcitlivejšej libely, ktorou môže byť os alidádovej libely (L), os nivelačnej libely (L´)

Osi teodolituVzájomná poloha osí musí spĺňať tieto osové podmienky:

  • os libely použitej na urovnanie teodolitu musí byť kolmá na vertikálnu os V ⊥ L (alebo L ⊥ V),
  • zámerná os musí byť kolmá na horizontálnu os Z ⊥ H,
  • horizontálna os musí byť kolmá na vertikálnu os H ⊥ V.

Keď osové podmienky nie sú splnené, teodolit má osové chyby, a to chybu vertikálnej osi, kolimačnú chybu a chybu horizontálnej osi, ktoré vplývajú na presnosť merania uhlov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


osem + 8 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>