Úvod do geodézie

Teodolit

Teodolit je geodetický prístroj na presné meranie a vytyčovanie vodorovných a zvislých uhlov ľubovoľnej veľkosti. Okrem toho môžeme merať aj vzdialenosť.
Uplatnenie teodolitov je nielen v geodézií ale aj v astronómií, v stavebníctve, baníctve.

Princíp konštrukcie teodolitu:

3 zákl. časti:

 1. Podložka s 3 urovnávacími skrutkami
 2. Dolná pevná časť Limbus
 3. Horná otočná časť Alidáda

Rozdelenie Teodolitov:

Podľa presnosti:

 1. Veľmi presné: <3sek.
 2. Presné (sekundové): <15sek.
 3. Stredná presnosť (minutové): <1min.
 4. Nižšej presnosti (stavebné): >1min.

Podľa funkčného princípu:

 1. Optické teodolity
 2. Elektronické
 3. Laserové
 4. Magnetícké teodolity, Gyroteodolity, Fototeodolity

Podľa usporiadania vertikálnych osovích systémov:

 1. Jednoosové
 2. Repetičné (Dvojosové)
 3. Reiteračné

Podĺa spôsobu čítania:

 1. Vernierový
 2. Mikroskopický
 3. Koincidenčný
 4. Digitálny
 5. Registračný
 6. Kódový

Podľa materiálu kruhu a ich konštrukcie:

 1. Kovové kruhy
 2. Sklenené kruhy
 3. Kódové kruhy
 4. Špeciálne

Mechanické zariadenia:

Patria sem:

 • Svorky
 • Pohybovky
 • Reiteračné skrutky
 • Membránové svorky (upínacie)

Svorky:

Slúžia na zastavenie hrubého pohybu teodolitu, zastavenie otáčania alidády vo vodorovnom smere a na zastavenie otáčania ďalekohľadu vo zvislom smere. Existujú svorky (vodorovné, zvislé). Otáčanie ďalekohľadu a teodolitu prevádzame pri uvoľnených svorkách.

Pohybovky:

Slúžia na vykonanie jemného pohybu teodolitu a ďalekohľadu. Existuje (vodorovná, zvislá). Pohybovky fungujú len pri upnutých svorkách. Na optických teodolitoch a niektorých elektronických teodolitoch majú pohybovky len určitý rozsah.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


päť + 7 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>