Úvod do geodézie

Tvary na úbočí

Sú to sklonené plochy na úbočí, ktoré tvoria veľkú časť zemského povrchu.

Základné terénne tvary na úbočiach

  • vypuklá plocha – svahový chrbát
  • vhĺbená plocha – úžľabina a rovná plocha
  • rovná plocha – svah

Na miestach kde je podložie zložené z mäkkých hornín je priebeh na úbočí pravidelný.

Na miestach kde je podložie zložené zo striedavo mäkkých hornín je priebeh na úbočí nepravidelný a vyskytujú sa hrany.

Na miestach kde je podložie zložené z tvrdých hornín vystupuje často na povrch terénu skala.

Na svahových chrbátoch, na svahoch a v úžľabinách sa tvoria menšie terénne tvary:

  • vypuklé – rebro, výčnelok, terasa
  • vhĺbené – ryha, výmoľ, zárez, roklina, jama

Vypuklé tvary na úbočí

Svahový chrbát je terénny tvar vyvýšený v smere spádu a prebieha medzi dvoma vhĺbenými alebo rovnými plochami.

Svahový chrbát sa delí na:

  • plytký
  • všeobecný
  • úzky

Menšie vypuklé tvary na úbočí:

Rebro: Úzke svahové chrbátiky so strmými úbočiami. Dajú sa zobraziť vrstevnicami alebo šráfami.

Výčnelok: Podobá sa na odpočinok. Je mierne sklonený, v smere spádu vytvára vypuklú plochu. Pozvoľne prechádza do okolitého terénu.

Terasa: Podobá sa na výčnelok. Má predĺžený tvar v smere vrstevníc. Môže sa spresniť tvarovou čiarou alebo doplnkovou vrstevnicou a kótou.

Vhĺbené tvary na úbočí:

Ryha: Malý zárez na začiatku vhĺbených terénnych tvarov.

Výmoľ: Je to ostro ohraničený tvar so sklonenými plochami.

Zárez: Je to tvar údolia, kde sa stýka úbočie na údolnici. Dno býva úzke.

Roklina: Sú to hlboké tvary s úzkym dnom so stálou alebo prívalovou vodou.

Jama: Uzavretý vhĺbený tvar, ktorý môže mať rôznu veľkosť a tvar. Často vznikajú ľudskou činnosťou. Horná a úpätná hrana jamy je tvarovou čiarou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


+ deväť = 15

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>