Úvod do geodézie

Tvary údolia

Trvalá erozívna a akumulačná činnosť vody vytvorila na povrchu zeme sieť údolí s vodnými tokmi.

Údolia sú:

  • hlavné
  • vedľajšie

Hlavné údolie býva svojimi rozmermi najväčšie, je najnižšie položené a má najmenší spád.

Vedľajšie údolia je to sústava údolí, ktoré ústia do hlavného údolia. Má väčší spád.

Údolie môže mať rôzne tvar:

  • rovné dno
  • vhĺbené dno
  • jazykovité dno

Údolie s rovným dnom je ohraničené viditeľnými úpätnicami. Vrstevnice sa na upätnici ohýbajú, lomia a na dne údolia sú rovné.

Údolie s vhĺbeným dnom je úžľabina. Jej dno je širšie a vhĺbené. Prechod z dna na úbočie je pozvoľný. Vrstevnice sú vhĺbené krivky.

Údolie s jazykovitým dnom má dno vytvorené vypuklou plochou ohraničené úpätnicami. Vrstevnice sa lomia a na dne prechádzajú ako vypuklé krivky.

Tvar údolia a tvar dna závisí od toho v ktorej časti vodného toku sa nachádza a od geologického podložia od spádu.

Vodný tok sa delí na:

  • horný tok
  • stredný tok
  • dolný tok

Horný tok: má veľké výškové rozdiely – veľký spád – kinetická energia vody. Vznikajú zárezy, výmole alebo úžľabiny. Voda transportuje materiál.

Stredný tok: výškové rozdiely sú menšie, spád je miernejší, množstvo vody narastá. Voda vytvára zákruty (meandre). Naplavený materiál triedi a ukladá.

Dolný tok: výškové rozdiely sú malé, spád je malý. Údolia sú široké s rovným alebo jazykovitým dnom. Končí vyústením do ďalšieho vodného toku, mora alebo jazera.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


5 × = tridsať

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>