Úvod do geodézie

Úprava ďalekohľadu pred meraním

1, Zaostrenie nitkového kríža.

Hlavnou úlohou pri zameriavaní ďalekohľadom je nastavenie nitkového kríža. Aby nastavenie bolo ostré, spoľahlivé, jednoznačné a čo najpresnejšie, je treba, aby rysky nitkového kríža sa javili ostré, hladké a tmavo čierne, čiže ostré. Nitkový kríž sa zaostruje tak, že sa zamieri ďalekohľadom proti svetlému pozadiu (obloha, stena, papier) a pohybujeme krajnou šošovkou až kým rysky nebudú ostré a jasne viditeľné. Toto zaostrenie vyhovuje však len tomu pozorovateľovi, ktorý si nitkový kríž zaostril pre svoje oko. Každý pozorovateľ si musí nitkový kríž zaostriť pre svoje oko, pretože každý pozorovateľ vidí inak. Pozorovatelia ktorý sú krátko alebo ďalekozraký si môžu pri meraní okuliare odložiť. Pozorovatelia ktorý majú astigmatickú poruchu oka musia počas merania používať okuliare.

Nitkový kríž stačí nastaviť len raz pred meraním. Rôzna vzdialenosť bodov nemá vplyv na ostrosť zámerného kríža.

2, Zaostrenie na predmet.

  • Hrubé cielenie kolimátorom.
  • Jemné cielenie ďalekohľadom (pomocou pohyboviek).
  • Po zacielení na predmet zaostríme obraz v ďalekohľade pomocou vnútornej zaostrovacej šošovky (vonkajšou skrutkou). Predmet musí byť jasný, zreteľný. Správnosť zaostrenia kontrolujeme tak, že rovina obrazu zámerného kríža a predmetu nám splýva t.j. ak pohneme mierne okom sprava do ľava a späť, zámerný kríž sa nehýbe a zakrýva stále ten istý bod.

Správne cielenie

Správne cielenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


8 − = tri

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>