Úvod do geodézie

Vyjadrenie terénneho reliéfu v mapách

Terén môžeme vyjadriť:
 • šrafovaním
 • vrstevnicami
 • kótovaním
 • tieňovaním
 • odstupňovaním výšok

Šrafovaním – šrafy informujú o spádových pomeroch a vytvárajú plastický dojem na mape. Vyznačujú sa nimi prudko sklonené plochy. Kreslia sa striedavo, jedna čiara kratšia a jedna dlhšia kolmo na hornú stranu stupňa. Dopĺňajú sa nadmorskými výškami, ktoré sú určované na hranách. Ich nevýhodou je, že pri veľkých plochách je ich tvorba zdĺhavá.

Vrstevnicami – sú to čiary, ktoré spájajú miesta s rovnakou nadmorskou výškou.

 • Pre mapy veľkých mierok je určený interval od 20cm po 1m.
 • Pre mapy stredných mierok sa volí interval od 1m po 40m.
 • Veľké mierky sú od 1:100 do 1:5000
 • Stredné mierky sú od 1:10000 do 1:200000
Vrstevnice poznáme:
 • základné – sú určené základným intervalom, kreslia sa hrubkou 0,13mm plnou čiarou
 • zosilnené – sa kreslia hrúbkou 0,5mm plnou čiarou a zosilnená je každá piata vrstevnica
 • doplnkové – sa kreslia prerušovanou čiarou hrubky 0,13mm a ich interval je polovica, alebo štvrtina zo základného intervalu. Kreslia sa na miestach kde je veľký rozostup medzi vrstevnicami kôli priehľadnosti.

Spádnica – je malá čiarka ktorá sa kreslí v miestach kde nie je zrejmý spád vrstevníc. Kreslí sa kolmo na vrstevnicu.

Kótovanie – kótovanie vrstevníc je popis vrstevníc najmä zosilnených nadmorskými výškami. Kóty na vrstevniciach sa umiestňujú v smere stúpania.

Výšková kóta – je číselný údaj vyjadrujúci nadmorskú výšku (relatívnu výšku), ktorý je pripísaný k polohopisne zobrazenému bodu. Absolútna výšková kóta vyjadruje nadmorskú výšku. Relatívna výšková kóta vyjadruje výšku od ľubovoľne zvolenej hladiny. Využíva sa v prípadoch , keď máme veľké množstvo výškových kót a chceme sa vyhnúť zbytočnému vyznačovaniu čísel.

Nadmorské výšky – podrobných bodov terénu sa uvádzajú v mapách veľkých mierok na dve desatinné miesta.

Tieňovanie – sa využíva pri mapách stredných a veľkých mierok, hlavne pre turistické, vlastivedné, nástenné mapy a atlasy. Tieňovanie sa robí pomocou stupnice tieňov jednotlivých farieb.

Odstupňovanie výšok – robí sa pomocou farieb. Modrá – moria, zelená – nížiny, hnedá – horstvo. Používa sa pre mapy stredných a malých mierok, tieto dva spôsoby sa kombinujú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


1 + = deväť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>