Úvod do geodézie

Výškové bodové pole

Všetky merania musia začínať a končiť na bodoch ktorých nadmorskú výšku poznáme. Tieto body tvoria výškové bodové pole.

Výškové bodové pole sa delí na:

Základné výš. bodové pole:

  1. Zákl. nivelačné bod (11 ks.)
  2. Nivelačná sieť 1.-4. rádu
  3. Plošné nivelačné siete

Podrobné výš. bodové pole:

  1. Stabilizované body tech. nivelácie
  2. Body poloh. a tiažových bodov polí ktoré majú určené výšku technickou niveláciou.

ZNB – sú stabilizované prírodnou skalou veľkosťou 0,1 m x 0,1 m zakryté kamenným pomníkom.

NS – sú stabilizované čapovými značkami ktoré sú vodorovne zabetónované do stien skál, pilierov, budov. 1.+2. Sú body NS určené veľmi presnou niveláciou. Body 3.+4. Sú určené presnou niveláciou.

PVBP – sú stabilizované klincovou značkou ktoré sú usadené v zvislej ploche do nosných pilierov, nivelačných kameňov.

Metódy výškového merania
  1. Nivelácia
  2. Trigonometrické určenie výšok
  3. Barometrické určovanie výšok
  4. Hydrostatické určovanie výšok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


5 + = jedenásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>