Úvod do geodézie

Základy teórie chýb

Teória chýb sa zaoberá vlastnosťami chýb a ich vplyvom na výsledky merania.
Výsledok merania nie je skutočná hodnota ale len tzv. najpravdepodobnejšia hodnota merania.

Vyrovnávací počet je matematické spracovanie výsledkov meraní s uvážením týchto chýb

Úlohy vyrovnávacieho počtu:

 • určiť kritériá na vylúčenie nespoľahlivých meraní
 • určiť najlepší odhad skutočnej hodnoty meranej veličiny
 • posúdiť presnosť merania a spoľahlivosť výsledkov merania

Čím viac krát sa meranie opakuje tým viac zabránime vzniku omylov a hrubých chýb.

Chyby sa delia:

 • Podľa príčiny- PPP (prístroj, prostredie, pozorovateľ)
 • Podľa účinku- hrubé, systematické, náhodné

Hrubé chyby omyly

vznikajú najmä nepozornosťou merača napríklad:

 • chyba v čítaní na prístroji
 • neurovnanie nivelačnej libely pred čítaním na late
 • zle odčítanie dĺžky na pásme

Výskyt hrubej chyby overíme opakovaným meraním.

Systematické chyby:

 • jednostranne znehodnocujú merania napr.: kolimačná chyba, indexová chyba, nezvislé postavenie laty
 • za rovnakých podmienok majú rovnakú veľkosť
 • pred spracovaním treba tieto chyby vylúčiť alebo eliminovať na maximálne najnižšiu mieru

Tieto chyby sa odstraňujú kalibráciou pomôcok a prístrojov, voľbou vhodnej technológie merania atď.

Náhodné chyby:

 • vznikajú v dôsledku nedokonalosti ľudských zmyslov, nedokonalosti prístrojov a pomôcok, chyba preváženia olovnice ako aj zmien tlaku, teploty, osvetlenia, vlhkosti
 • ich veľkosť je čisto náhodná, nedajú sa eliminovať
 • sú nevyhnutné a účinkujú náhodne s kladným alebo záporným znamienkom ktoré majú rovnakú početnosť
 • čím je chyba menšia tým je početnejšia (najväčšiu početnosť má nulovú chybu)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× jeden = 8

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>