Úvod do geodézie

Ako funguje GNSS

  • Princíp triangulácie zo satelitov – dá sa povedať, že je tu použitý princíp pretínania z dĺžok vpred.
  • Meranie tranzitného času – Tranzitný čas je časový úsek, za ktorý sa dostane rádiový signál zo satelitu do prijímača.
  • Pre meranie tranzitného času si GPS nárokuje veľmi presnú synchronizáciu časov, ktorú môžeme dosiahnuť použitím špeciálnych metód.
  • Poloha satelitov je presne monitorovaná pozemnými stanicami – Pri pretínaní z dĺžok je pre výpočet potrebná okrem vzdialenosti na satelity aj ich presná poloha v priestore.
  • Vykonanie korekcií z predĺženia tranzitného času – Táto nežiaduca systematická chyba vzniká pri prechode rádiového signálu cez atmosféru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


− 5 = dve

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>