Úvod do geodézie

Body a čiary terénnej kostry

Body terénnej kostryBody terénnej kostry sú body ktorých sa vodorovná rovina dotýka terénnej kostry. Môže to byť: vrchol kopy, vrchol sedla a dno priehlbiny. Body sa kótujú a zobrazujú vo všetkých výškopisných mapách.

Čiary terénnej kostry vznikajú na styku čiastkových plôch.

  • chrbátnica
  • údolnica
  • úpätnica
  • hrana

Chrbátnica je čiara, ktorá spája najvyššie položené body. Spádnice sa od chrbátnice rozbiehajú do úbočia.

Údolnica je čiara, ktorá spája najnižšie položené body. V hĺbenej ploche v prírode určujú smer vodného toku.

Úpätnica je čiara, v ktorej sa spájajú dve iné čiastkové plochy na rozhraní úbočia a údolia.

Hrana je čiara, kde sa čiastkové plochy lámu alebo ohýbajú.

Tvarové čiary ú na styku rozlične sklonených plôch.
Body terénnej kostry

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 2 = štyri

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>