Úvod do geodézie

Fotogrametria

Matematické základy

Sú to presne definované súradnicové systémy:

 • Snímkový súr. systém
 • Modelový súr. systém – slúži na vyjadrenie vzťahov objektu určených z merania na snímkach
 • Geodetický súr. systém – transformáciou snímkových súradníc do systému JTSK-03, WGS – 84.

Systémy súvisia s orientáciou dvojice snímok. Čítať viac

Vlastnosti fotografického materiálu

Gradácia – fotografický materiál, musí mať správne odstupňované čierno biele odtiene aj farebné vrstvy.

Svetlo-citlivosť – vyjadrenie sčernania, ktoré spôsobuje určité dopadnuté množstvo svetla, udáva sa v senzitometrických systémoch = asa, gos, iso.

Farbo-citlivosť – schopnosť materiálu zachytiť farbu. Viditeľné svetlo sa po prechode optickým prostredím rozkladá na farebné spektrum (ultrafialová, fialová, modrá, zelená, žltá, oranžová, červená a infračervená). Čítať viac

Výhody a využitie fotogrametrie

Výhody fotogrametrie

 • Meranie bez potreby dotyku s predmetom.
 • Informácie o predmete sa získavajú v okamihu vyhotovenia snímky – umožňuje merať aj predmety tvarovo premenlivé a pohyblivé.
 • Mapovanie sa uskutočňuje mimo priestoru predmetu.
 • Meraný objekt môže byť v skupenstve pevnom, kvapalnom, plynom a môže byť mikroskopický malí alebo extrémne veľký.
 • V spojení s meraním času môžeme zachytiť javy prebiehajúce v čase. Čítať viac

Vývoj fotogrametrie

Ikonometria
Objavila sa ešte pred vynájdením fotografie. Boli to ručne kreslené obrázky pomocou tmavej CAMERA OBSCURA alebo dierkovej CAMERA CLARA.
Prieseková fotogrametria

 • Spočíva v pretínaní napred.
 • Používajú sa 2 snímky vyhotovené na koncových bodoch. Touto metódou zmapoval v 1893 – 1897 Viedenskí zemepisný ústav Vysoké Tatry v mierke 1 : 25 000. Čítať viac

Základy fotogrametrie

Základy fotogrametrie, Geometrické základy

Fotogrametria je vedný odbor, ktorý sa zaoberá určovaním polohy, tvaru a rozmerov predmetov a javov na ich fotografických snímkach. Je to optická meračská metóda – meranie sa robí na meračských snímkach, nie priamo na predmete.

Fotogrametrickú snímku môžeme považovať za stredový priemet zobrazovaného predmetu. Pri projekcií dochádza ku skresleniam ktoré sú Projekčné centrumzapríčinené:

 • Sklonom snímky
 • Členitosťou terénu
 • Refrakciou a zakrivením zeme Čítať viac