Úvod do geodézie

Meranie uhlov

Systematické chyby pri meraní uhlov

 • Osové chyby teodolitu
  • Chyba z nezvislej polohy vertikálnej osi teodolitu
  • Kolimačná chyba
  • Nedodržanie podmienok kolmosti osí
 • Chyby v delení kruhu a stupnice optického mikrometra. Túto chybu minimalizujeme, ak budeme meranie toho istého smeru viac krát opakovať a čítanie rozložíme rovnomerne po kruhu a po stupnici optického mikrometra.
 • Chyba z excentrickej alidády, táto chyba sa vylučuje čítaním na dvoch protiľahlých miestach deleného kruhu. Čítať viac

Vodorovný uhol

Metódy merania vod. uhlov:

 • Meranie v jednej polohe ďalekohľadu (hrubé merania)
 • Meranie v dvoch polohách ďalekohľadu
 • Meranie v radoch a skupinách
 • Meranie uhla násobením

Kedy je prístroj v druhej polohe?

Prístroj je v druhej polohe ak má výškový kruh v pravo. Čítať viac

Zvislé uhly

Je uhol meraný od určitého smeru po spojnicu s daným bodom v zvislej rovine.

Druhy zvislích ulov:

 1. Výškový uhol:
  1. + výškový uhol
  2. – hĺbkový uhol
 2. Zenitový uhol z – meraný od zenitu po daný bod

Pri vodorovných uhloch máme pevný kruh a točia sa indexy. Pri výškových uhloch máme pevné indexy vo vodorovnej polohe, točí sa kruh. Čítať viac