Úvod do geodézie

Náuka o teréne

Rozdelenie terenu

Z výškopisného hľadiska delíme terén na:

 •  pravidelný
  • jednoduchý
  • členitý
 • nepravidelný

Pravidelný jednoduchý terén sa vyznačuje čiastkovými plochami, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Priebeh terénnych čiar je jednoduchý bez nepravidelností. Čítať viac

Vznik a vývoj terénu

Terén – časť povrchu pevniny vytvorená prírodnými silami, alebo umelo so všetkými objektmi a javmi (stromy, domy…)

Terénny reliéf – ja časť povrchu pevniny vytvorená prírodnými silami, alebo umelo bez objektov a javov

Terénne tvary – sú malé časti terénneho reliéfu sa delia na: Čítať viac

Body a čiary terénnej kostry

Body terénnej kostryBody terénnej kostry sú body ktorých sa vodorovná rovina dotýka terénnej kostry. Môže to byť: vrchol kopy, vrchol sedla a dno priehlbiny. Body sa kótujú a zobrazujú vo všetkých výškopisných mapách.

Čiary terénnej kostry vznikajú na styku čiastkových plôch.

Rozbor terénu

Terénne tvaryTerénne tvary majú nepravidelný priebeh. Majú vypuklé, vhĺbené alebo rovné čiastkové plochy. Sú to jednoduché plošné útvary, ktoré majú na všetkých spádniciach rovnaký spád.

Čiastkové plochy delíme:

 • podľa spádu- rozostup vrstevníc
 • podľa tvaru- tvar vrstevníc Čítať viac

Tvary na úbočí

Sú to sklonené plochy na úbočí, ktoré tvoria veľkú časť zemského povrchu.

Základné terénne tvary na úbočiach

 • vypuklá plocha – svahový chrbát
 • vhĺbená plocha – úžľabina a rovná plocha
 • rovná plocha – svah

Na miestach kde je podložie zložené z mäkkých hornín je priebeh na úbočí pravidelný. Čítať viac