Úvod do geodézie

Vytyčovanie

Obsah vytyčovacie výkresu

Vytyčovací výkres je súčasťou projektu, obsahuje úplné vyznačenie všetkých vytyčovacích údajov. Do vytyčovacieho výkresu sa podľa STN 01 3419 Vytyčovacie výkresy stavieb zakresľujú:

  • vytyčovacia sieť (polohové a výškové body s ich označením) a k nej vztiahnuté vytyčovacie prvky, vrátane presnosti vytýčenia, objekty, ak je na ne viazané vytýčenie, alebo ak sú v nejakom vzťahu k projektu (napojenie projektu na jestvujúce objekty, vzdialenosti od trasy atď.),
  • osi a obrysy navrhovaných objektov, Čítať viac

Vytyčovanie ortogonálnou metódou

Ak chceme vytýčiť bod pomocou Ortogonálnej metódy potrebujeme mať dané body A,B a staničenie, kolmicu bodov ktoré ideme vytýčiť. Vytyčovať môžeme elektronickým teodolitom v ktorých býva nainštalovaný program na vytyčovanie pomocou ortogonálnej metódy. Viac sa dočítate v príručke vášho teodolitu. Tak isto môžeme bod vytýčiť aj pomocou tzv. hranolčeku. Čítať viac

Vytyčovanie

Vytyčovanie je opak merania. Pri meraní získavame údaje o bode (jeho polohu alebo výšku). Pri vytyčovaní máme podklady kde získame údaje o bode ale v teréne daný bod nemáme označení. Ak sa vytyčuje parcela, vytyčujú sa lomové body parcely poprípade priebežný bod. Po vytýčení sa bod v teréne označí kolíkom alebo roksorom ktoré sú obvykle na konci nastriekané viditeľnou farbou. Čítať viac