Úvod do geodézie

Dĺžkové a uhlové miery

Úvod

K určeniu vzájomnej polohy jednotlivých bodov zemského povrchu je potrebné merať rôzne
fyzikálne veličiny. Najčastejšie sú to dĺžky, uhly, čas, teplota, tlak a pod. Tieto veličiny sa vyjadrujú
v merných jednotkách (dĺžkových, uhlových, plošných, fyzikálnych).

Dĺžkové miery

Odvodené jednotky sa tvoria podľa STN 01 1300 predponami k názvu meter a to: “kilo”
(103m), “mili” (10-3m), “mikro” (10-6), “nano” (10-9m)

Od roku 1982 dĺžkový rozmer 1 m určuje rovnica:
1m=\frac{c}{299 792 458}\cdot s

kde c je rýchlosť svetla vo vákuu, c = (299 792 458 ±1,2) ms-1. Meter je dĺžka dráhy, ktorú
prekoná svetlo vo vákuu počas 1/299 792 458 sekundy.

  • používa sa na celom svete
  • základná jednotka je meter
  • na základe desatinného delenia dostala názov metrická sústava
  • plošné a objemové miery metrickej sústavy majú rovnaký názvoslovný základ ako miery dĺžkové,len sa dopĺňajú označením “štvorcový” alebo “kubický”

Uhlové miery

  • veľkosť uhlov sa udáva v oblúkovej alebo v uhlovej miere
  • hlavnou jednotkou oblúkovej miery je radián
  • vedľajšou jednotkou 1 stupeň (1°) = 60 minút (60‘) = 3 600 sekúnd ( 3600‘‘)
  • stupňové delenie – šesťdesatinné sa dnes nahradzuje stotinným delením grádovým (plný kruh sa rozdeľuje na 400 grádov)
  • 1 grád = 100 minút (100c) a 1 minúta = 100 sekúnd (100cc)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


6 − = päť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>