Úvod do geodézie

Elektronické teodolity

Elektronické teodolity tak isto ako aj optické teodolity majú rozličnú presnosť merania. Elektronické teodolity sa od seba líšia presnosťou merania, komfortom obsluhy a konštrukčným usporiadaním jednotiek.

Podľa konštrukcie delíme elektronické teodolity na:

 • So zabudovaným diaľkomerom
 • S nasadzovacím diaľkomerom

Horizontácia el. teodolitu:

 • Rúrková alidádova libela
 • Elektronická libela

Centrácia:

 • Obvykle pomocou laserovej stopy.

Elektronické teodolity sú vybavené programami na meranie alebo vytyčovanie napr. (ortogonálna metóda, voľné stanovisko, vytyčovanie ortogonálne alebo polárne). Veľkou pomôckou pre merača je aj registrácia meraných údajov. Elektronické teodolity umožňujú nahrávať údaje do počítača aj z počítača. Oproti optickým teodolitom je veľká výhoda odčítania uhla priamo na displeji ktorá urýchľuje merania a odstraňuje chybu zo zlého odhadovania dielikov na odčítacom systéme.

U elektronických teodolitoch je možnosť:

 • Voľby jednotiek merania
 • Meranie šikmých alebo vodorovných dĺžok
 • Meranie zenitových alebo výškových uhlov
 • Automatické číslovanie bodov (číslovanie bodov postupne narastá)
 • Registrovanie meraných údajov a ich úpravu
 • Laserová stopa, používa sa namiesto kolimátora
 • Zavedenie excentricity meraného bodu
 • Rôzne programy na meranie a vytyčovanie

Na stanovisku zadávame:

 • Číslo stanoviska a orientačného bodu
 • Súradnice stanoviska a orientačného bodu (optimálne)
 • Výšku pristroja a cieľa
 • Tlak alebo teplotu ovzdušia (optimálne)
 • Východiskové uhlové čítanie

Elektronické prístroje majú základné programy a potom rôzne nadstavby, ktoré sa do prístrojov inštalujú dodatočne.

Základné programy elektronických teodolitov:

 • Meranie ulov a dĺžok
 • Meranie uhlov v skupinách
 • Meranie polárnych súradníc
 • Určenie výšky stanoviska prístroja
 • Určenie súr. stanoviska tzv. Voľné stanovisko
 • Ortogonálne vytyčovanie, polárne vytyčovanie, kertézke vytyčovanie viazané na súr. systém a iné…

Motorizované elektronické teodolity sú vybavené zariadením na automatické rozpoznávanie cieľa (Automatic Target Recognition – ATR). Tieto prístroje umožňujú automatické meranie uhlov a vzdialeností.

Princíp merania ATR:Princíp merania ATR

 • Prístroj sa predbežne nasmeruje priezorom na hranol
 • ET sa natočí automaticky pomocou motorov na stred hranola
 • ATR vysiela laserový lúč
 • Lúč je prijatý kamerou CCD
 • Vypočíta sa poloha prijatého svetelného bodu
 • Horizontálne a vertikálne korekcie sa prepočítajú na korekcie horizontálnych a vertikálnych uhlov a na riadenie motorov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× deväť = 54

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>