Úvod do geodézie

GNSS – budovanie bodov PPBP

Skratka GNNS znamená: Globálny navigačný satelitný systém. GNSS pracuje s geocentrickým súradnicovým systémom WGS 84.

V tomto súradnicovom systéme:

 • Os X prechádza priesečníkom nultého poludníka s rovníkom.
 • Os Y je otočená o 90 stupňov na východ, leží v rovine rovníka.
 • Os Z leží v osi rotácie zeme.

Signál z GPS družíc je kdekoľvek na zemi (pevnina, more, vzduch). Systém GPS používa 24 satelitov na orbite.

História:

 • najprv využívala GPS len americká armáda na presné určenie polohy, rýchlosť, čas
 • v roku 1973 sa začal vyvíjať nový družicový navigačný systém
 • GPS bol vojenský navigačný systém, neskôr bol schválený aj pre civilné využitie

Výhody GPS využívania:

 • dostupnosť všade na zemi
 • vysoká presnosť až na mm
 • meranie za každého počasia

Nevýhody GPS využívania:

 • GPS neumožňuje meranie medzi budovami, pod stromami, v tuneloch,
 • začiatočné náklady sú privysoké
 • je nutná transformácia zo súr. WGS 84 do S-JTSK-03, Bpv

Segmenty GNNS:

 • kozmický (Space segment)
 • riadiaci (Control segment)
 • užívateľský (User segment)

Kozmický segment

Kozmický segment tvoria družice umiestnené na šiestich dráhach okolo zeme, ktoré sú vzdialené od sebe 20 000km až 22 000km. Uhol medzi dráhami je 60 stupňov. Každá dráha má minimálne 4 aktívne družice a ďalšie záložné. Družice obsahujú atómové hodiny, solárne panely. Raz za rok sa robí údržba hodín počas ktorej sa ruší vysielanie signálu a koriguje sa obežná dráha družíc.

Riadiaci segment

Riadiaci segment sa riadi činnosťou družíc, aktualizáciou údajov z družíc. Spolupracuje so všetkými riadiacimi centrami na celom svete. Hlavná stanice je na leteckej základni v Colorado Springs v USA. Ostatné stanice sú len monitorovacie, ktoré prijímajú súradnice z družíc a posielajú ich do hlavnej riadiacej stanice.

Užívateľky segment

Užívateľky segment využíva vojsko na navigáciu striel, lietadiel, lodí, ponoriek. A civilný sektor ho využíva na geodetické merania, šport, turistika, navigáciu dopravných zariadení.

Geocentrické pravouhlé súradnice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 × = desať

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>