Úvod do geodézie

Mapa

Mapa je zmenšený generalizovaný obraz zemského povrchu a jeho častí ktorý je pomocou matematických a kartografických vzťahov premietnutý do roviny v určitej mierke.

Mapy delíme podľa mierky do troch skupín:

 1. mapy veľkých mierok v pomere zmenšenia až do 1:5 000 vrátane,
 2. mapy stredných mierok v medziach pomeru zmenšenia od 1:5 000 do 1:200 000 vrátane,
 3. mapy malých mierok zmenšené viac ako 1:200 000.

Potreba máp sprevádza ľudstvo od dávnoveku, mapy odrážajú úroveň vzdelania, kultúru spoločnosti. Úzko súvisia s každodenným životom. Poznatky o prvých mapách pochádzajú z: Egypta, Mezopotánie, Grécka, Starovekého Ríma, Číny a z Južnej Ameriky. Ako médium sa používala: kôra stromov, hlinené dostičky, papirus, papier, koža, nástenné maľby.

Mapy sa tvorili na rôzne účely:

 • poľnohospodárske
 • daňové (zdanenie nehnuteľností)
 • obchodné účely (výmena tovarov)
 • vojenské účely (obrana územia, dobyvateľské vojny)

Využitie máp v súčastnosti:

 • pre národné hospodárstvo
  • plánovanie
  • projektovanie
 • pre školstvo, osveta, kultúra
 • pre obranu štátu (vojenské-topografické mapy)
 • daňové účely
 • pre evidenciu nehnuteľností
 • informačný systém (štátny, mestský)
 • šport, turistika

Historické mapy – prvé mapy

Tieto mapy nemali geodetické základy, ani geometrickú presnosť. Vznikali na základe pozorovania krajiny, odhadu, vzdialenosti a prevýšení. Často boli doplnené rôznymi erbami ktoré znázorňovali domové oblečenie a výjavy zo života spoločnosti. Označovali sa menom autora a dnes ich považujeme za umelecké diela. Vyznamní tvorcovia máp z nášho územia (ČSR, Rakúsko-Uhorsko)

rok 1518:

 • Klaudyan (mapa Čiech)
 • Fabricius (Morava)
 • Ján Amos Komenský (Morava)

rok 1528:

 • Lazarus (Uhorsko)
 • Lazius (opravil lazarovu mapu)
 • Samuel Mikovíny (určil nultý poludník pre vypracovávanie máp v Uhorsku)

rok 1805:

 • Ján Lipský (mapa Uhorska)
 • Ján Krištof Müller (topograf)

Časť Klaudyanovej mapy Čiech z roku 1518Časť Lazarovej mapy Uhorska z roku 1528Časť Fabriciovej mapy Moravy z roku 1569Časť Aretinovej mapy Čiech z roku 1619Časť Komenskeho mapy Moravy z roku 1627Časť Müllerovej mapy Uhorska z roku 1709Časť Mikoviniho mapy Liptovskej stolice z roku 1736Časť rukopisnej mapy 1. vojenského mapovania z roku 1782Časť rukopisnej mapy 3. vojenského mapovania z roku 1882

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


7 − štyri =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>