Úvod do geodézie

Polohopisný obsah mapy

Polohopis je základným prvkom mapy. Znázorňuje predmety vo vodorovnej polohe (pôdorys), ktoré sú vyhotovené v určitej mierke.

Popis dopĺňa obsah mapy o ďalšie údaje.

Na polohopis nadväzuje výškopis, ktorý dodáva mape plastický dojem. Výškopis sa najmä využíva v topografických a účelových mapách.

Polohopisná kresba zachytáva v mapách objekty vo vodorovnej polohe. V určitej mierke sa zachováva geometrická podobnosť a tvar. Väčšie objekty sa v mapách vyjadrujú presným pôdorysom so všetkými detailmi. Domy, vozovky, cesty, vodné toky sa vyznačujú vo väčšej mierke ako pri pôdoryse.

Značky, symboly slúžia na grafické vyjadrenie prvkov, objektov, javov v mape. Značka nemusí mať taký istý tvar ako má daný objekt alebo jav v skutočnosti.

K polohopisnom obsahu mapy patria body bodových polí, hranice, druhy pozemkov, druhy porastov, stavebné objekty a budovy, vodstvo, dopravné zariadenia, vodohospodárske stavby a zariadenia, potrubné a elektrické vedenia,…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


6 − = tri

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>