Úvod do geodézie

Polohové bodové pole

Rozdelenie:

 • Základné polohové bodové pole – ZPBP
 • Podrobné polohové bodové pole – PPBP

Základné polohové bodové pole – ZPBP

 • body štátnej trigonometrickej siete I – V rádu v S-JTSK
 • body štátnej astronomicko geodetickej siete (ŠAGS) v systéme S-JTSK a S42/83

Podrobné polohové bodové pole – PPBP

 • pevné body 1. až 5. triedy presnosti – PBPP
 • dočasne stabilizované body 2. až 5. triedy presnosti
 • súbor meračských bodov, ktorými sa dopĺňa základné polohové bodové pole pre podrobné merania a vytyčovania

Základné polohové bodové pole:

Vývoj: Na území SR sa pre mapovanie vybudovalo niekoľko trigonometrických sietí v rôznych obdobiach.

Trigonometrické siete na území Slovenska:

Uhorsku sa začalo mapovať podľa patentu z roku 1849. V rokoch 1853 – 1854 bola v Uhorsku vybudovaná Stará trigonometrická sieť. Novú trigonometrickú sieť vybudovali v roku 1860 – 1864 Horský a Marek. Body vyšších rádov sa stabilizovali kameňom, body IV. rádu niekedy kameňmi a niekedy dreveným kolíkom. Až po roku 1890 sa začali všetky trigonometrické body stabilizovať kameňom. Využívali sa aj pri triangulácii na štátnych hraniciach ešte asi 10 rokov v novom Československom štáte (1918+10r.).

Štátna astronomicko geodetická sieť (ŠAGS):

Začala sa budovať v roku 1931. Rozmer ŠAGS sa určil invarovým drôtom s presnosťou 1:106 (1mm na 1km). ŠAGS bola v systéme s-42/83 vyrovnaná s astronomicko-geodetickými sieťami východoeurópskych štátov. Česko-Slovenská astronomicko-geodetická sieť tvorila 227 trojuholníkov zo 144 bodov.

Podrobné polohové bodové pole:

Trieda presnosti a využitie:

 1. (mxy = ±0,02m) – pre zhustenie základného polohového bodového pola
 2. (mxy = ±0,04m) – pre špeciálne geodetické práce ako napr. mosty, tunely
 3. (mxy = ±0,06m) – pre základné mapy veľkej mierky v mierke 1:1000, iné geodetické práce
 4. (mxy = ±0,12m) – pre základné mapy veľkej mierky v mierke 1:2000, iné geodetické práce
 5. (mxy = ±0,20m) – pre základné mapy veľkej mierky v mierke 1:5000, iné geodetické práce

Číslovanie:

Body podrobného poľa sa číslujú v evidenčných jednotkách.
Evidenčnou jednotkou pre číslovanie bodov 1. triedy presnosti je triangulačný list. Číslujú v rámci triangulačného listu od 0001 do 0500 súčasne s trigonometrickými bodmi.
Evidenčnou jednotkou pre číslovanie bodov 2. až 5. triedy presnosti je katastrálne územie. Číslujú od čísla 501 do 5000.

Hustota:

 • intravilán – 150-300m
 • extravilán – 1bod/1km2
 • lesnaté územie – 2 až 3 body na križovatkách lesných ciest

Pevné body podrobného polohového poľa 1. triedy presnosti sa umiestňujú prednostne na trvalých objektoch ako trvale signalizované body, na nivelačných značkách a pod.

Pevné body podrobného polohového poľa 2. až 5. triedy presnosti sa umiestňujú prednostne na objektoch trvalého rázu – technických objektoch rohy domov a pod.

Stabilizácia:

 • trvalá
 • dočasná

Trvalá stabilizácia 1. triedy presnosti:

 • kamenný hranol 16 x 16 x 75cm s krížikom a s jednou podzemnou značkou (kamenná platňa 30 x 30 x 10cm s krížikom)

Trvalá stabilizácia 2. až 5. triedy presnosti:
Tieto body sa nemôžu používať ako stanoviská.

 • určujú prednostne na technických objektoch (rohy budov, čapové alebo iné trvalé značky na budovách)
 • na nivelačných značkách

Dočasná stabilizácia:

 • železné rúrky s dĺžkou aspoň 50cm, s priemerom 3cm a hrúbkou stien 3mm
 • drevené kolíky dlhé asi 40cm s priemerom 5cm

Signalizácia:

 • trvalá
 • dočasná

Trvalá signalizácia:

 • len na bodoch 1. triedy presnosti
 • výnimočne 2. triedy presnosti a to s trojbokou pyramídou

Dočasná signalizácia:

 • signalizujú len pre účely merania, napr. výtyčkou, cieľovým terčom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


9 × = päťdesiat štyri

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>