Úvod do geodézie

Systematické chyby pri meraní uhlov

 • Osové chyby teodolitu
  • Chyba z nezvislej polohy vertikálnej osi teodolitu
  • Kolimačná chyba
  • Nedodržanie podmienok kolmosti osí
 • Chyby v delení kruhu a stupnice optického mikrometra. Túto chybu minimalizujeme, ak budeme meranie toho istého smeru viac krát opakovať a čítanie rozložíme rovnomerne po kruhu a po stupnici optického mikrometra.
 • Chyba z excentrickej alidády, táto chyba sa vylučuje čítaním na dvoch protiľahlých miestach deleného kruhu.
 • Chyba z otáčania observačného piliera sa pri lineárnom otáčaní eliminuje úpravou meračského postupu. Rovnomerné otáčanie piliera však môžeme predpokladať len kratšiu dobu.
 • Rúnová chyba. Rúnová chyba spôsobuje, že interval medzi dvoma susednými ryskami deleného kruhu, nie je mikroskopom presne zväčšený tak, aby zodpovedal rozsahu stupnice optického mikrometra. Rúnovú chybu zminimalizujeme alebo zistíme opakovanou koicidenciou.
 • Chyba z centrácie teodolitu, cieľa.
 • Nepresnosť libiel.

Náhodné chyby pri meraní uhlov:

Patria sem chyby v zlom zacielení na bod, chyby v koincidencii. Chyby v zacielení na bod sa zväčšujú pri zlej viditeľnosti, pri vibrácii zámerného lúča, pri vysokej teplote kedy dochádza k vibrácii vzduchu čo v ďalekohľade vnímame ako rozmazaný obraz.

Účinok náhodných chýb však nie je rozhodujúci na presnosť meraného uhla, lebo počet pointácií a čítaní je pri opakovanom meraní dosť vysoký. O presnosti rozhodujú predovšetkým systematické chyby. Náhodné chyby vieme veľmi ľahko z merania vylúčiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 × = dvanásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>