Úvod do geodézie

Geometrický plán

Zápisníky

Geodetické zápisníky
Zápisník pre meranie dĺžokxlspdf
Zápisník na technickú a plošnú niveláciudocxlspdf
Zápisník meraných prevýšeníxlspdf
Zápisník meraných vodorovných smerovxlspdf
Zápisník meraných uhlov 2.skxlspdf
Zápisník meraných uhlov 3.skxlspdf
Zápisník meraných uhlov a vzdialenostíxlspdf
Výpočet súradníc bodov polygónových ťahovxlspdf
Geodetické údaje o PBPPxlspdf
Zoznam súradníc a výšokxlspdf
Zápisník podrobného meraniaxlspdf
Tachymetrický zápisníkxlspdf
Paralaktické meranie dĺžokxlspdf
Výpočet výmer parciel (dielov)xlspdf
Záznam podrobného merania zmienxlspdf
Záznam podrobného merania zmien 1xlspdf
Geometrický plánxlspdf
Výkaz výmerxlspdf
Vytyčovací náčrtxlspdf
Geodetické údaje nivelačného bodudocpdf
Geodetické údajedocpdf
Zápisník pre presnú niveláciuxlspdf
Pretínanie napred z uhlovpdf
Zápisník laboratórnej jednotkypdf
Zápisník Schreiberovej metódypdf