Úvod do geodézie

Legislatíva

Legislatíva

Zákony: