Úvod do geodézie

Vyššia geodézia

Prednášky

Čítať viac

Geodézia

Geodézia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá meraním a zobrazovaním zemského povrchu alebo jeho častí. Delí sa na vyššiu a nižšiu geodéziu. Slovo geodézia má grécky pôvod a znamená rozdelenie pôd, delenie zemi. Celý vedný odbor sa nazýva geodézia a kartografia a patrí medzi matematicko-fyzikálne a technické vedy.

Vyššia geodézia sa zaoberá určovaním tvaru a rozmeru zemského telesa, postavením Zeme vo vesmíre.

Nižšia geodézia zahrňuje metódy merania, výpočtov a zobrazovania malých častí zemského povrchu, ktoré z hľadiska merania a zobrazovania polohopisu možno považovať za rovinu. Čítať viac