Úvod do geodézie

Tiažové bodové pole

Rozdelenie:

 • Základné tiažové bodové pole – ZTBP
 • Podrobné tiažové bodové pole – PTBP

Základné tiažové bodové pole – ZTBP

 • body s nameraným tiažovým zrýchlením v S-Gr 1971 a nadmorskou výškou
 • body štátnej gravimetrickej siete I. a II. rádu
 • oporné body štátnej gravimetrickej siete (ŠGS)

Podrobné tiažové bodové pole – PTBP

 • plošné gravimetrické siete

Na tiažových bodoch sa meria tiažové zrýchlenie so špeciálnymi prístrojmi – gravimetrami. Tiažové redukcie sa využívajú pri výpočtoch prevýšení na bodoch I. – III. rádu a využívajú sa pre spresnenie parametrov kvázi geoidu na území Slovenska. Delí sa na body I. a II. rádu, body sa stabilizujú špeciálnou značkou a pre každý bod sa vyhotovia tiažové údaje bodu.

Pre každý stabilizovaný tiažový bod sa vyhotovia tiažové údaje obsahujúce popisnú časť a miestopis bodu.

Hodnoty tiažového zrýchlenia sa využívajú na vedecké účely ako napríklad na skúmanie tiažového pola zeme, určenie tvaru geoidu, v geologickom prieskume, na vyhľadávanie ložísk nerastov,v geodézii pri určovaní nadmorských výšok štátnej nivelačnej siete I. až III. rádu.

Dokumentácia tiažových bodov:

 • číslo bodu, názov
 • nadmorská výška
 • zemepisné súradnice (dĺžka, šírka)
 • tiažové zrýchlenie
 • spôsob stabilizácie
 • miestopis

Základné tiažové bodové pole

 • zahŕňa body Čs. gravimetrickej siete

Body Čs. gravimetrickej siete sa stabilizujú tak, aby zaručovali stabilitu gravimetru počas merania. Tiažové bodové pole sa buduje v gravimetrickom systéme 1971 (S-Gr-1971).

Hustota:
4 body na 1000km2

Podrobné tiažové bodové pole

Tiažové bodové pole sa buduje v gravimetrickom systéme 1971 (S-Gr-1971). Podrobné tiažové bodové pole tvoria body, ktoré môžu byť trvale alebo dočasne stabilizované, príp. nestabilizované. Body podrobného tiažového bodového poľa sa zvolia na bodoch Čs. trigonometrickej siete alebo na bodoch Čs. jednotnej nivelačnej siete. Samostatne sa trvale nestabilizujú.

Hustota:
daná je účelom gravimetrického mapovania

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


deväť + = 17

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>