Úvod do geodézie

Výhody a využitie fotogrametrie

Výhody fotogrametrie

 • Meranie bez potreby dotyku s predmetom.
 • Informácie o predmete sa získavajú v okamihu vyhotovenia snímky – umožňuje merať aj predmety tvarovo premenlivé a pohyblivé.
 • Mapovanie sa uskutočňuje mimo priestoru predmetu.
 • Meraný objekt môže byť v skupenstve pevnom, kvapalnom, plynom a môže byť mikroskopický malí alebo extrémne veľký.
 • V spojení s meraním času môžeme zachytiť javy prebiehajúce v čase.
 • Zameriavané územie nemusí byť prístupné.

Využitie fotogrametrie

 • Armáda (poloha a vyzbrojenosť nepriateľa…)
 • Pri tvorbe máp (veľkých, stredných a malých mierok)
 • Skúmanie vesmíru – trojrozmerné zobrazenie – diaľkový prieskum zeme
 • Meteorológia (predpoveď počasia)
 • Archeológia (neprebádané územia kde ľudia ešte nevkročili)
 • Geológia (objavovanie nových zdrojov nerastných surovín)
 • Lesníctvo (porastové mapy, projekty pestovania a ťažby, pri odhade a odstraňovania škôd po škodcoch a živelných pohromách)
 • Poľnohospodárstvo (pozemkové úpravy)
 • Kriminalistika (zameriavanie miesta činu)
 • Medicína – Rengenológia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


deväť − = 3

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>