Úvod do geodézie

Výškové merania

Pri výškovom meraní určujeme výškové rozdiely medzi jednotlivými bodmi na zemskom povrchu a z nich odvodzujeme výšky bodov. Výškový rozdiel je rozdiel dvoch výšok t.j. je to vzdialenosť medzi dvoma hladinovými plochami.

Zdanlivý horizont je dotyková rovina ku skutočnému horizontu.

Výška bodu H je vzdialenosť bodu v smere zvislice od zvolenej hladinovej plochy.

Hladinová plocha – je to plocha ktorá je vo všetkých svojich bodoch kolmá na smer zemskej tiaže.

Nultá hladinová plocha prechádzajúca zvoleným nultým výškovým bodom v jednotlivých štátoch, je to priemerná výška hladiny mora. Do roku 1949 sa používal Jadranský výš. systém, ktorého 0 bod bol v Terste a cez neho prechádzala 0 hladina. Po roku 1949 sa používa Baltský výš. systém ktorý má 0 bod v Kronštate – Bpv. = Balt po vyrovnaní. Rozdiel medzi Jadranským a Baltským je 40cm. Baltský je -40cm.

Absolútna alebo Nadmorská výška bodu je vzdialenosť od nulovej hladinovej plochy pozdĺž zvislice po príslušný bod.

Relatívna výška je vzdialenosť medzi dvoma hladinovými plochami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


4 × štyri =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>